På de jagades sida

Rävungar. Foto: ©Hans Ring/N.

Jaktkritikerna är en ideell djurskydds- och naturvårdsorganisation som arbetar för förändringar av den svenska jakten i en riktning som svarar mot en modern och upplyst syn på levande, kännande varelser. Jaktkritikerna slår fast att de vilda svenska djuren är en tillgång för alla och de kan aldrig betraktas som enskild egendom. Därför är jakt en fråga som berör alla människor och inte endast jägare.

Jaktkritikerna är den enda organisation i Sverige som helt koncentrerar sitt arbete på problem och avarter i samband med jakt och förföljelse av vilda djur.

Vad gör Jaktkritikerna?

  • Vi ger ut tidskriften Jaktdebatt.
  • Vi deltar i medier i frågor rörande jakt.
  • Vi bevakar vad som hände i jaktfrågor, såväl nationellt som i Europa.
  • Vi utarbetar remissvar och sänder in skrivelser till myndigheter, regering och organisationer i frågor som rör jakt.

Vad vill Jaktkritikerna?

  • Vi vill ändra lagstiftningen så att Svenska Jägareförbundet blir en intresseorganisation bland alla andra.
  • Vi vill avskaffa Jakttidsberedningen och i stället inrätta ett Statens Jaktråd.
  • Vi vill minimera djurplågeriet i samband med jakt samt avskaffa avarter i jakten.
  • Vi vill få inflytande över administrationen av den svenska jakten.
  • Vi vill öka forskningsinsatserna för att belysa djurskyddsproblem i samband med jakt och jaktens betydelse för olika djurpopulationer.

Stöd vårt arbete - bli medlem idag!
 

Köp boken Jaktkritik!

Omslag till boken Jaktkritik.

I denna unika bok sammanställer Hans Ryttman, före detta universitetslektor med genetik och statistik som ämnen, en mängd argument mot den jakt som bedrivs i Sverige.

Det är en förgörande kritik och samtidigt saklig uppgörelse mot det som en del kallar nöje och andra djurplågeri. Med stöd av befintlig forskning visar han på det hyckleri som existerar för en enda sak – att jägarna ostört ska få fortsätta att döda djur i skog och mark.

Klicka på bokens pris nedan för att beställa Jaktkritik som tryckt bok eller e-bok. Klicka därefter på varukorgen.